ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ Το πλέον κρίσιμο σημείο για υψηλότερα νούμερα είναι το 712-716. Αν αυτό διασπαστεί πάμε 769. Αν όχι… τότε ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΠΑΡΤΥ!

ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 1
ΓΔ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 2
Posted in ΓΔ Tagged