ΓΔ – ΔΤΡ – FTSE – FTSEM – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE by NEK – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 30/11/2020

Ο συνδυασμός των διαγραμμάτων των βασικών δεικτών δείχνει συνέχιση του ανοδικού με ΓΔ=765-769, FTSE=1800/1827, FTSEM=1060/1160, ΔΤΡ=450-460

Αρα εκτιμάται η ύπαρξη ανοδικού υπολοίπου για ΓΔ, FTSE 4.5% πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας με τον ΔΤΡ περίπου 12% πάνω από το ίδιο κλείσιμο.

Η συνέχιση του ανοδικού προς τα σημεία αναμένεται να γίνει με ενδιάμεσες διορθώσεις.

Για σήμερα… Αναμένεται λελογισμένη διόρθωση

Από κάτω: Έχουμε το 687 κύρια ανοδική γραμμή τάσης και τα 692, 670 και 643, 23.6%, 38.2% και 50% του όλου ανοδικού κομματιού.

Από πάνω: Έχουμε 740 το 3=423% του 1. 754 με 5=261.8% του 1. Τέλος 765/769 η εξωτερική ισότητα 3=1 ή C=A από το πρώτο μεγάλο ανοδικό, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού. 759 γραμμή ανοδικού καναλιού.

Καλή συνεδρίαση!