ΓΔ – ΔΤΡ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 05/11/2020

Ο ΓΔ το 589 (έγραψε 590.20) δηλ. το 38.2% του τελευταίου καθοδικού.
Ο FTSE το 1385 (έγραψε 1390.09) δηλ. το 38.2% του τελευταίου καθοδικού του.
O ΔΤΡ προσέγγισε τη ζώνη μας 254-258 (έγραψε 256.79).
Και οι 3 δείκτες δηλαδή έφτασαν στους πρώτους στόχους αντίδρασης που είχαν τεθεί.

Τις επόμενες ημέρες ή ακόμη και ενδοσυνεδριακά, αναμένεται διόρθωση μετά το πέρας της οποίας θα γραφτούν υψηλότερα νούμερα ΓΔ=612/620, FTSE=1450/1480, ΔΤΡ=270/281/299.
Πιθανά σημεία διόρθωσης για ΓΔ είναι τα 575(38.2%) και 565(61.8%)

Για σήμερα… Αναμένεται διόρθωση αρχικά προς το 575 με πιθανότητες και για το 565 38.2% και 61.8% αντίστοιχα του τρέχοντος ανοδικού.

Από κάτω: Έχουμε το 554 61.8% του ανοδικού και σημείο 161.8% σε κλεισίματα του 1ου καθοδικού και 543 το ίδιο σημείο σε κανονικό διάγραμμα. 565 & 575 τα 61.8% και 38.2% του ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε τα 589 και 613 τα 38.2% και 61.8% του πρόσφατου καθοδικού. 589 η πολύ γρήγορη καθοδ. γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!