ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

605 ο στόχος της εσωτερικής ισότητας, 600 ο στόχος της εξωτερικής ισότητας και τέλος το 595 που είναι σημείο σύγκλισης τριών γραμμών καναλιού και κυματικό σημείο C=161.8% του A!

Για σήμερα… Αρκετά αυξημένες οι πιθανότητες κίνησης προς το 595 μια που εκεί πέρα από κυματικό σημείο, αποτελεί και σημείο σύγκλισης 3ών γραμμών καναλιού! Λιγότερες οι πιθανότητες αντίδρασης έως το 617 γρ τάσης.

Κυματικά σημεία αντίδρασης με βάση το υπάρχον χαμηλό 618, 625 και 635.50 τα 23.6%, 38.2% και 61.8% του πρόσφατου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged