ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 21/10/2020

Από τα σημεία σε ΓΔ και ΔΤΡ που τονίστηκαν στα πρόσφατα ενημερωτικά ξεκίνησε αντίδραση.

O ΓΔ ξεπάρασε και έκλεισε πάνω από τη γρήγορη γραμμή τάσης στο 622, χτυπώντας και το 23.6% του πρόσφατου καθοδικού και αφήνοντας ελπίδες για μια καλύτερη αντίδραση.

Απαιτείται διάσπαση του 624 (23.6%) προκειμένου να γίνει προσέγγιση του 629.50 (38.2%). Ως χαμηλό καλό θα είναι να κρατηθεί το 617.50 και να μην βρεθούμε παρακάτω.

Στο πολύ άσχημο σενάριο, στη μεσαία εικόνα, αν τα ξένα δεν μαζευτούν και ειδικά ο DAX που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω πολλαπλών διαφωνιών rsi σε ημερήσιο στις κορυφές, έχει σημείο ισότητας στο 12040. Αν τις ερχόμενες ημέρες ενεργοποιηθεί αυτό το σενάριο τότε και ο ΓΔ θα βρεθεί στις 554 μονάδες και ο ΔΤΡ στις 237. Η ενεργοποίηση του πολύ άσχημου αυτού σεναρίου απαιτεί διάσπαση πρώτα των επιπέδων που προηγούνται για να αυξηθούν αρκετά οι πιθανότητες πραγματοποίησής του.

Posted in ΓΔ Tagged