ΓΔ – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/10/2020

Ο αναμενόμενος στόχος του 595 επετεύχθη αλλά με υπέρβαση του 262 στον ΔΤΡ.
Ο ΔΤΡ έχει το 237 σημείο ισότητας και παράλληλα γραμμή καθοδικού καναλιού, σημείο που αν δεν κρατηθεί, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.

Για σήμερα… Αναμένεται διάσπαση του σημαντικού επιπέδου των 595 και κίνηση προς το 554, στο σημείο-κλειδί για την μετέπειτα πορεία, με ενδιάμεση πιθανή στάση 577 & 568.

Από κάτω: Έχουμε το 594 2 γραμμές καναλιού και 585 την κοντινή γραμμή καναλιού. Επόμενα σημεία παρακάτω το 577, 568 και το 554.

Από πάνω: Έχουμε τα 606, 615 και 630 τα 23.6%, 38.2% και 61.8% του πρόσφατου καθοδικού. 606 η πολύ γρήγορη καθοδ. γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!