ΓΔ – ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΤΟΥ

XAA LIVE – ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 25/08/2020

Στο live της Κυριακής στην ανοικτή εξετάστηκε λεπτομερώς η εικόνα τόσο των ξένων όσο και των Ελληνικών δεικτών τόσο σε πολύ βραχυπρόθεσμο αλλά και λιγότερο βραχυπρόθεσμο επίπεδο, όσο και σε μεσοπρόθεσμο.
https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221583067741491/

Κρίσιμη η διάσπαση της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης στο 635 για ανοδική συνέχεια πολύ βραχυπρόθεσμα.

Είμαστε στο τελευταίο διορθωτικό κομμάτι, στο τελευταίο κομμάτι ταλαιπωρίας μετά το πέρας του οποίου θα υπάρξει ένα μεγάλο ανοδικό που θα μας φέρει αρχικά στις 762 μονάδες και αν αυτές διασπαστούν στις 944 με 61.8% και ισότητα του μεγάλου 1 αντίστοιχα.

Posted in ΓΔ Tagged