ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/08/2020

Η διάσπαση του 330 στον ΔΤΡ δίνει στόχο 362.50 όπου και το 61.8% του καθοδικού.
Η διάσπαση του 642 στον ΓΔ δίνει στόχο το 670 όπου και το 77% του καθοδικού.
Και στους 2 δείκτες έχουμε πάρει ήδη δύο κλεισίματα πάνω από το σημείο ενεργοποίησης διπλού πυθμένα.

Σημαντικό στοιχείο ότι ο FTSE χθες χτύπησε τη γραμμή τάσης που για σήμερα είναι στο 1554, πράγμα που δικαιολογεί υποχώρηση.

Σημαντικό για την εξέλιξη της ανοδικής κίνησης είναι στην ενδεχόμενη διόρθωση σήμερα να ΜΗΝ ΧΤΥΠΗΘΟΥΝ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΝΟΔΙΚΟΥ που είναι προς το παρόν 3άρι αλλά του τελευταίου μόνο ανοδικού για να μπορούμε να μιλάμε για ανοδική συνέχεια.

Τέλος, στη ζώνη 650-653 υπάρχει πληθώρα κυματικών και μη σημείων και αποτελεί ζώνη ισχυρής αντίστασης.

Posted in ΓΔ Tagged