ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 03/07/2020

Η ανοδική απόκλιση στο 60λεπτο έκανε καλά τη δουλειά της με αποτέλεσμα η αναμενόμενη αντίδραση να συνεχιστεί.

Ο ΓΔ έφτασε και ξεπέρασε οριακά το 50% ολόκληρου του διορθωτικού 3αριού αβγ που έκανε, δηλ. το 660 με ενδιάμεσες στάσεις στο 23.6% και 38.2%. Έτσι απέκλεισε την πιθανότητα να αντιδρά μόνο στο πρόσφατο καθοδικό αλλά αντιδρά πάνω σε ολόκληρο το καθοδικό 3άρι που έχει προηγηθεί.

Στην πείπτωση που από βδομάδα καταφέρει να περάσει τα προηγούμενα υψηλά, στόχοι της κίνησης είναι οι 697, 712 ή 737 μονάδες με 61.8%, 77% και ισότητα σε σχέση με το προηγούμενο ανοδικό.

Για σήμερα… Αναμένεται πιθανά η προσέγγιση του 667 (61.8%), σημείο που θα καθορίσει και την πολύ βραχυπρόθεσμη πορεία του ΓΔ. Αν διασπαστεί θα κινηθούμε στα επόμενα σημεία σηλ το 675-676 όπου είναι η γρ τάσης και το 77% του όλου καθοδικού. Αδυναμία υπέρβασης του 667 θα μας πάει σε διόρθωση πάνω στο τελευταίο ανοδικό, το ακριβές υψηλό του οποίου θα προκύψει κατά τη συνεδρίαση.

Από κάτω: Έχουμε τις 639 μονάδες όπου η κύρια ανοδ. γραμμή τάσης, τις 624 μονάδες που είναι το σημείο c=261.8% του α, 61.8% του πρόσφατου ανοδικού και σημείο εξωτερικού C=A. Κάτω από το 624 έχουμε το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι.

Από πάνω: Έχουμε 675 καθοδική γραμμή τάσης, 660, 667 και 676 το 50%, 61.8% και 77% αντίστοιχα του όλου καθοδικού 3αριού.

Η καθημερινή ενημέρωση από την άλλη εβδομάδα σταματάει και θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα μέλη της κλειστής συνδρομητικής ομάδας. Το σημερινό ενημερωτικό είναι και το τελευταίο.

Καλή συνεδρίαση!
Posted in ΓΔ Tagged