ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/07/2020

Ιδιαίτερα οξεία η διόρθωση στα παράγωγα των ξένων. Το παράγωγο του dax ξεπέρασε αρκετά την ισότητα του 1ου καθοδικού και έχει φτάσει στο 138.2% του.  
629 είναι η 2η εσωτερική ισότητα στον ΓΔ. 614 η πρώτη εσωτερική ισότητα. Η στήριξη στο 620-622 δεν φαίνεται να συμπίπτει με εσωτερικά κυματικά σημεία παρά μόνο με εξωτερικά.
Σημαντική η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης στο 638.

Για σήμερα… Aναμένεται συνέχιση της διόρθωσης προς το 629 (πιθανά με γκαπ) όπου είναι η εσωτερική ισότητα, σημείο που αν δεν κρατηθεί θα μας στείλει ακόμα νοτιότερα στο 614 παραβιάζοντας και τη σημαντική στήριξη του 620-622.  

Από κάτω: Έχουμε τις 620 και 622 μονάδες που είναι σημείο στήριξης, σημείο c=261.8% του α, 61.8% του πρόσφατου ανοδικού και σημείο εξωτερικού C=A (4πλό σημείο). Επόμενο το 614, σημείο 1ης εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. Κοντινό σημείο το 629 με ισότητα 2η εσωτερική c=a.

Από πάνω: Έχουμε 665 καθοδική γραμμή τάσης και τα 662 & 672 το 61.8% και 77% του όλου καθοδικού. Κοντινά σημεία τα 651 και 656 61.8% και 77% του χθεσινού καθοδικού. 638 η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged