ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/07/2020

To 643 που ήταν το πρώτο σημείο αντίδρασης διασπάστηκε ενώ οριακά το ίδιο έγινε και στο 50% του καθοδικού το 647.

Στο ανοδικό των αμερικάνικων δεικτών ο DAX έδειξε να είναι αναίσθητος συσσωρεύοντας όλη τη μέρα σε μία στενή ζώνη τιμών.

Παρατήρηση: Στο κλείσιμο δόθηκε μία πρώτη διαφωνία στις κορυφές σε ΓΔ 10-λεπτο.

Για σήμερα… Για να μιλήσουμε για κάτι καλύτερο πρέπει να διασπαστεί σε πρώτη φάση το 651 και σε επόμενη το 656. Στην πολύ μικρή εικόνα (10λεπτο) είναι πιθανή μία διόρθωση έως το 642.50 ή το 641 και από εκεί μία κίνηση προς το 651 για να κουμπώσουν εσωτερικές αναλογίες και με τις εξωτερικές και με το 61.8% retracement του καθοδικού.  

Από κάτω: Έχουμε τις 620 και 622 μονάδες που είναι σημείο στήριξης, σημείο c=261.8% του α, 61.8% του πρόσφατου ανοδικού και σημείο εξωτερικού C=A (4πλό σημείο). Επόμενο το 612, σημείο εσωτερικής ισότητας και κάτω από εκεί έχουμε το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. 

Από πάνω: Έχουμε 665 καθοδική γραμμή τάσης και τα 662 & 672 το 61.8% και 77% του όλου καθοδικού. Κοντινά σημεία τα 651 και 656 61.8% και 77% του χθεσινού καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged