ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 02/07/2020

Παρόλες τις ανοδικές αποκλίσεις και την σημαντική αντίδραση των ξένων το ΧΑΑ δείχνει μια “αναισθησία” και αδυναμία αντίδρασης. Αυτό δεν γίνεται να κρατήσει πολύ ακόμα. Εντός 2ημέρου αν δεν γίνει σημαντική αντίδραση τότε θα πάμε απευθείας στα κατώτερα νούμερά μας.

Για σήμερα… Οι πολλαπλές διαφωνίες σε 10λεπτο αλλά και η απλή διαφωνία σε 60λεπτο ΓΔ κάνουν ακόμα πιο πιθανή μια αντίδραση με σημεία 644.50 και 652 (23.6% και 38.2% του καθοδικού αντίστοιχα). Πάνω από εκεί το 663 61.8% του καθοδικού.

Από κάτω: Έχουμε τις 624 μονάδες που είναι το σημείο c=261.8% του α, 61.8% του πρόσφατου ανοδικού και σημείο εξωτερικού C=A. Κάτω από το 624 έχουμε το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι.

Από πάνω: Έχουμε 676 καθοδική γραμμή τάσης, 644 και 651 το 23.6% και 38.2% αντίστοιχα του πρόσφατου καθοδικού. 666 το σημείο retest της ανοδ. γραμμής τάσης που διασπάστηκε καθοδικά τη περασμένη Πέμπτη.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged