ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15/07/2020

Το χαμηλότερο κλείσιμο σε μικρά timeframes έγινε και οι διαφωνίες rsi στους πυθμένες που ζητήσαμε, δημιουργήθηκαν. Επίσης το επίπεδο 622 κρατήθηκε σε κλείσιμο και δεν χάθηκε παρά μόνο σε πλαίσια φίλτρου ενδοσυνεδριακά.

Υπάρχουν όλες οι προοπτικές για συνέχιση της αντίδρασης, η οποία ωστόσω έχει αυξημένες πιθανότητες να είναι σύντομη.

Ειδικά η απότομη ανοδική κίνηση που έκανε το παράγωγο του DAX το οποίο και σταμάτησε σήμερα το πρωί στο 12850 δείχνει ότι υπάρχουν πιθανότητες μόλις και ο υποκείμενος δείκτης δει το δικό του σημείο (12860 περίπου) να λήξει η αντίδραση. Αν αυτό το σημείο διασπαστεί θα δει το 12950 με μικρότερες όμως πιθανότητες.

Για σήμερα… Αναμένεται συνέχιση της αντίδρασης προς τα επόμενα σημεία μας 639 και αν αυτό σπάσει, τότε και το 645 – 38.2% και 50% του τελευταίου καθοδικού και στη συνέχεια διόρθωση ή ακόμη και νέα τοπικά χαμηλά. 

Από κάτω: Έχουμε τις 622 μονάδες που είναι το σημείο c=261.8% του α, 61.8% του πρόσφατου ανοδικού και σημείο εξωτερικού C=A, σημείο στο οποίο ήδη στάθηκε. Κάτω από εκεί έχουμε το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. Σημαντικό σημείο και το 614, όπου έχουμε με άλλη μέτρηση C=A.

Από πάνω: Έχουμε 670 καθοδική γραμμή τάσης, 639, 645 και 650 τα 38.2%, 50% και 61.8% του πρόσφατου καθοδικού. 630 η γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης.

Καλή συνεδρίαση!