ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 01/07/2020

Στο live του Σαββάτου αναλύθηκαν διεξοδικά τόσο οι 3 βασικοί ξένοι δείκτες DJIA, SPX, DAX όσο και 2 από τους βασικούς δικούς μας ο ΓΔ και ο ΔΤΡ: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10221069574184473/

Για σήμερα… Οι πολλαπλές διαφωνίες σε 10λεπτο αλλά και η απλή διαφωνία σε 60λεπτο ΓΔ κάνουν ακόμα πιο πιθανή μια αντίδραση με σημεία 644.50 και 652 (23.6% και 38.2% του καθοδικού αντίστοιχα). Πάνω από εκεί το 663 61.8% του καθοδικού.

Από κάτω: Έχουμε τις 624 μονάδες που είναι το σημείο c=261.8% του α, 61.8% του πρόσφατου ανοδικού και σημείο εξωτερικού C=A. Κάτω από το 624 έχουμε το 605 που είναι το 38.2% του όλου ανοδικού και το c=138.2% του a στο διορθωτικό κομμάτι. 637 η γρήγορη καθοδική γρ. τάσης.

Από πάνω: Έχουμε 676.50 καθοδική γραμμή τάσης, 644 και 651 το 23.6% και 38.2% αντίστοιχα του πρόσφατου καθοδικού. 663.50 το σημείο retest της ανοδ. γραμμής τάσης που διασπάστηκε καθοδικά τη περασμένη Πέμπτη.

Καλή συνεδρίαση!
Posted in ΓΔ Tagged