ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 25/6/2020

Οσο κρατιέται το 660 υπάρχουν πιθανότητες ανοδικής κίνησης.
Αν το 660 χαθεί, ενεργοποιείται τοπική διπλή κορυφή με στόχο τις 640 μονάδες οπότε και η διόρθωση θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΟ #1: Απευθείας κίνηση προς το 38.2% του όλου ανοδικού στις 605 μονάδες με δυνατότητα συνέχισης της διόρθωσης έως και το 553 δηλ. το 61.8% του όλου ανοδικού
ΣΕΝΑΡΙΟ #2: Kίνηση προς το 703 και στη συνέχεια μπαίνουν σε ισχύ τα νούμερα του 1ου σεναρίου.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 61.8% του πρόσφατου ανοδικού στις 650 μονάδες, την ανοδική γραμμή τάσης μαζί στο γειτονικό 652-652.50 και την εσωτερική ισότητα στο 660. ΑΝ<660==>640 (Δ.Κ.)

Από πάνω: Έχουμε 679 γραμμή τάσης, 677 το 77% και το 684 από εσωτερική αναλογία του 60λεπτου. 688 τα πρόσφατα υψηλά. 669 και 674 το 38.2% και 61.8% αντίστοιχα του πρόσφατου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!
Posted in ΓΔ Tagged