ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 16/6/2020

Η διόρθωση στους 2 βασικούς ξένους δείκτες δείχνει να είναι τεθλασμένη και να έχει ολοκληρωθεί τόσο το 1ο καθοδικό σκέλος (Α) όσο και αυτό της αντίδρασης (Β) και να εκκρεμεί το καθοδικό κομμάτι C που θα τους πάει σε νέα τοπικά χαμηλά.

Για σήμερα… Αναμένεται άνοιγμα ψηλά και στη συνέχεια εκκίνηση του 2ου πτωτικού σκέλους…με αρχικό σημείο τις 624 και επόμενα το γειτονικό 615 και το 593, σημεία τα οποία θα αλλάξουν αν κατά την εκκίνηση παμε πρώτα σε νέο τοπικό υψηλό αντίδρασης.

Από κάτω: Έχουμε το 61.8% του τελευταίου ανοδικού στο 624. Παρακάτω το 61.8% του 1ου καθοδικού στις 615 μονάδες και την ισότητα ακριβώς στις 593

Από πάνω: Έχουμε 677 γραμμή τάσης και τΟ 703 από εσωτερική αναλογία. 653 και 666 το 38.2% και 61.8% αντίστοιχα του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged