ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 12/6/2020

To 650 δεν κράτησε με αποτέλεσμα να κινηθούμε όπως ακριβώς αναμέναμε προς την ανοδική γραμμή τάσης στο 640 η οποία και προς το παρόν κρατήθηκε.

Για σήμερα… Πιθανή η αντίδραση αλλά το 2ο πτωτικό σκέλος καραδοκεί…
Από κάτω: Έχουμε την ανοδική γραμμή τάσης στο 644 και το 61.82% του τελευταίου ανοδικού στο 624

Από πάνω: Έχουμε 681 γραμμή τάσης και τΟ 703 από εσωτερική αναλογία. 659 και 670 το 38.2% και 61.8% αντίστοιχα του όλου καθοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged