ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11/6/2020

Το 677 χάθηκε με αποτέλεσμα να πάμε σε κατώτερα επίπεδα και να έχουμε σε εξέλιξη διόρθωση μεγαλύτερου βαθμού.

Για σήμερα…  Aναμένεται κίνηση προς το 38.2% του ανοδικού στο 650. Αν το επίπεδο δεν κρατήσει θα κινηθούμε προς την γρ τάσης στο 640 και το 50% του ανοδικού στο 637.
Από κάτω: Έχουμε την ανοδική γραμμή τάσης στο 640 και το 38.2% του τελευταίου ανοδικού στο 650

Από πάνω: Έχουμε 686 γραμμή καναλιού και τΟ 703 από εσωτερική αναλογία. Οι πιθανοί τελικοί στόχοι της κίνησης είναι 2: 730-732 (με 3του5=261.8% του 1 και 5εξωτ=261.8% του 1) και 760-764 (με 3=1, όπου και το 61.8% του όλου καθοδικού)

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged