FTSEM ΗΜΕΡΗΣΙΟ

FTSEM ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Η πορεία που ακολούθησε είναι και αυτή που είπαμε στο live του Σαββάτου. Διόρθωσε το πρόσφατο ανοδικό κύματος 3 με ένα 4 που έφτασε ακριβώς στο 38.2% του 3. Έχει ξεκινήσει ένα κύμα 5 το οποίο με ισότητα θα μας δώσει νέα τοπικά υψηλά στις 957-960 μονάδες τουλάχιστον με 5=1!

FTSEM ΗΜΕΡΗΣΙΟ