ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 22/5/2020

Για μία ακόμα φορά σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό και ενώ στην αρχή έδειχνε να κάνει ανοδικό, αυτό ήταν βαθμού B και επαληθεύτηκαν οι πιθανότητες διορθωτικής κίνησης που αναφέρθηκαν με πρώτο σημέιο το 606.70 λόγω της διαφωνίας rsι σε 60λεπτο στις κορυφές. Επόμενο σημείο αν αυτή συνεχίσει σήμερα έχουμε στο 602-603!

Για σήμερα… Aναμένεται συνέχιση της διόρθωσης προς το 602-603 και πιθανή αντίδραση από εκεί. Σε περίπτωση διάσπασης του 602 τότε 599.50 και 596 είναι τα επόμενα κοντινά σημεία.

Από κάτω: Έχουμε το 588 και το 580 σημείο c=138.2% και c=161.8% του α αντίστοιχα καθώς και την ανοδική γραμμή τάσης στο 604. Πιο κοντινα σημεία το 602-603, το 599.50 και το 596.

Από πάνω: Έχουμε to 610 καθοδική γραμμή τάσης και τα 614 και 621 που είναι το 50% και 61.8% του προσφατου καθοδικού και το γνωστό 644 όπου και σταθήκαμε και το 652 δηλ. το 38.2% του όλου καθοδικου και ισότητα του πρόσφατου ανοδικού.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged