ΓΔ – DAX – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15/5/2020

H 4πλή πλέον η διαφωνία σε 60-λεπτο, φαινόμενο αρκετά σπάνιο που εμφανίζεται συνήθως σε καταληκτικά τρίγωνα και παραπέμπει σε καλή αντίδραση… Tα ξένα σταμάτησαν σε σημαντικότατα σημεία που αν τελικά κρατηθούν υπάρχει η περίπτωση να έθεσαν και το πέρας της βραχυπρόθεσμης καθοδικής διόρθωσης. Αντίθετα, αν αυτά διασπαστούν τότε τα επόμενα σημεία είναι αρκετά πιο κάτω.

Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ o DAX να κρατήσει το 10180!!!

O DAX έχει εκκρεμότητα στο επίπεδο του 11700-11800 όπου καταλήγει πληθώρα αναλογιών….

Για σήμερα… Είτε από εδώ, είτε από το 580 αναμένεται καλή αντίδραση με 1ο στόχο το 607 αν αυτή γίνει χωρίς νέο χαμηλό.

Από κάτω: Έχουμε το 588 και το 580 σημείο c=138.2% και c=161.8% του α αντίστοιχα.

Από πάνω: Έχουμε το 588 που είναι η κοντινή καθοδική γραμμή τάσης, τα 607 και 621 που είναι το 38.2% και 61.8% του προσφατου καθοδικού και το γνωστό 644 όπου και σταθήκαμε, 648 γραμμή καναλιού και τις 652 δηλ. το 38.2% του όλου καθοδικου και ισότητα του πρόσφατου ανοδικού.

Καλή συνεδρίαση!