ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/04/2020

Το απευθείας ανοδικό σενάριο είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Από το αν ο DAX θα κινηθεί ή όχι απευθείας προς τις 11040/11200 μονάδες θα εξαρτηθεί και η δική μας κίνηση προς το 650+ ΓΔ και 1600+ FTSE, επίπεδα που θεωρείται πολύ πιθανό να κορυφώσει το παρόν ανοδικό.
Για τον ΓΔ ο στόχος είναι κάτι λιγότερο από 3% από εδώ και για τον FTSE ακριβώς 4% πάνω από εδώ.
Δεν μπορεί να αποκλειστεί όμως εδώ σε αυτό το σημείο ενδιάμεση διόρθωση έως π.χ. το 618 ΓΔ αν τα ξένα κινηθούν ανάλογα μια που σε όλους τους δείκτες και τους ξένους αλλά και σε ΓΔ, FTSE, FTSEM & ΔΤΡ είμαστε σε σημαντικά κυματικά επίπεδα.

Για σήμερα… Λόγω της σημαντικότητας των επιπέδων που είμαστε είναι πιθανή μια ενδιάμεση διόρθωση από εδώ π.χ. έως το 618. Η κίνηση στους δικούς μας δείκτες θα καθοριστεί από την απευθείας προσέγγιση ή όχι του 11040/11200 στον DAX, σημεία όπου πιθανολογείται η κορύφωση του όλου ανοδικού από τα χαμηλά και αντιστοιχούν στα επίπεδα 650+ ΓΔ και 1600+ FTSE.

Από κάτω: Έχουμε το 615 ανοδική γραμμή τάσης, το 618 38.2% του τελ. ανοδικού και τα 568, 590 το 61.8% και το 38.2% του προτελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε τις 644 και 38.2% του μεγάλου τελευταίου καθοδικού και τις 650+ δηλ. το 38.2% του όλου καθοδικου.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged