ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/04/2020

H διακράτηση του 590-591 είναι για τους λονγκ βασική προϋπόθεση.
Πιθανή αντίδραση θα μας πάει στο 604 και μετά στο 613.

Για σήμερα…     

Από κάτω: Έχουμε το 592 ανοδική γραμμή τάσης και τα 568, 590 το 61.8% και το 38.2% του τελευταίου ανοδικού καθώς και το 577 στόχο της διπλής κορυφής.   

Από πάνω: Έχουμε κοντινά σημεία τα 604 και 613, 38.2% και 61.8% του καθοδικού αντίστοιχα και μακρύτερα τις 644 ισότητα του 1ου ανοδικού και 38.2% του μεγάλου τελευταίου καθοδικού, τις 650+ δηλ. το 38.2% του όλου καθοδικου και γραμμή τάσης στο 646.                  

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged