ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 24/04/2020

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό είχαμε αντίδραση που ξεπέρασε το πρώτο μας σημείο το 604-605 και έφτασε σε αυτό ακριβώς που περιμέναμε, δηλαδή στο 613 (έγραψε 612.14).

H διακράτηση του 590-591 είναι για τους λονγκ βασική προϋπόθεση για ανοδική συνέχεια.

Για σήμερα… Αναμένεται διόρθωση αρχικά προς το 606 και αν αυτό δεν κρατήσει προς το 602 με c=161.8% και 261.8% του α αντίστοιχα σε 10-λεπτο. Επειδή στο 598 βρίσκεται η ανοδ. γραμμή τάσης είναι πιθανό να κινηθούμε ακόμα και έως εκεί.

Από κάτω: Έχουμε το 598 ανοδική γραμμή τάσης και τα 568, 590 το 61.8% και το 38.2% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε κοντινά σημεία τα 604 και 613, 38.2% και 61.8% του καθοδικού αντίστοιχα και μακρύτερα τις 644 ισότητα του 1ου ανοδικού και 38.2% του μεγάλου τελευταίου καθοδικού, τις 650+ δηλ. το 38.2% του όλου καθοδικου και γραμμή τάσης στο 640.

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged