ΓΔ – FTSE – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 09/03/2020

Στο live της Κυριακής αναλύθηκαν οι 2 παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν αλλά και η πορεία των ξένων και ελληνικών δεικτών που αναμένεται τεχνικά. https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10219811279687897/

Σε συμφωνία με το ενημερωτικό της Παρασκευής είδαμε το 710 που αναμέναμε αλλά αυτό δεν κρατήθηκε, ανοίγοντας νούμερα προς το 660-664, ζώνη που και σε εξέλιξη είναι αλλά και αναφέρθηκε τόσο στα τελευταία lives όσο και στα καθημερινά ενημερωτικά με όρο την καθοδική διάσπαση του 710 η οποία και φυσικά έγινε. Το παν είναι πλέον να δούμε έναν από τους 2 πιθανούς πυθμένες της διόρθωσης, χωρίς να χαλάσει η διαφωνία rsi τόσο σε ΓΔ και επιμέρους δείκτες όσο και σε επιμέρους μετοχές. Τελευταίο προπύργιο πριν την απόλυτη καταστροφή και 2ο σημείο μας είναι οι 646 μονάδες. δηλ το 646 είναι το τελευταίο σημείο ανοχής για αντίδραση πάνω σε όλο το καθοδικό. Ετσι και σπάσουν και αυτές τότε ο συνέχεια θα είναι ακόμα πιο ανελέητη από το μεχρι τώρα καθοδικό και θα μας πάει 100 μονάδες παρακάτω!
Οι 646 μονάδες είναι σημείο που με βάση άλλη μέτρηση είναι σημείο ισότητας από ολόκληρο το ανοδικό από το 2016 ως C=A ενώ κουμπώνει και εσωτερική αναλογία ακριβώς στο σημείο.
Στο 672 βρίσκεται η κύρια ανοδική γραμμή τάσης, γραμμή η οποία στον fTSEM έσπασε κάτω εδώ και μέρες και η οποία λόγω απουσίας κυματικών σημείων αναμένεται να διασπαστεί καθοδικά προκειμένου να ολοκληρωθεί το διορθωτικό κομμάτι σε ένα από τα 2 σημεία που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία θα δούμε εντός της εβδομάδας το 646 ΓΔ, ο FTSE θα δει το 1640 που είναι το δικό του σημείο ισότητας C=A. Λίγο πιο κάτω την Δευτέρα στο 1635 βρίσκεται και σημαντική γραμμή καναλιού του δείκτη.

Για σήμερα… Αναμένεται κίνηση προς το 646 ΓΔ και 1640 FTSE. Δεδομένης της κατρακύλας των futures η αντίδραση που αρχικά αναμενόταν δυστυχώς αναβάλλεται!!!

Από κάτω: Έχουμε τα 660-664 που είναι και η τελευταία ζώνη στήριξης πριν το 646 σημείο που με βάση άλλη μέτρηση είναι σημείο ισότητας από ολόκληρο το ανοδικό από το 2016 ως C=A. Εκτιμάται ότι σε ένα από τα 2 αυτά επίπεδα θα λήξει το παρόν διορθωτικό κομμάτι.   

Από πάνω: Έχουμε το 721 και 743 το 38.2% και το 61.8% του πρόσφατου καθοδικού αντίστοιχα. Το 742 είναι και σημείο της καθοδικής γραμμής τάσης.                  

Καλή συνεδρίαση!