ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 05/03/2020

H αναμενόμενη διόρθωση δεν έγινε γιατί συνοδεύτηκε από αντίδραση του DAX ο οποίος όμως δεν ξεκαθαρίζει αν έχει ξεκινήσει νέο ανοδικό ή αν κάνει Β με σκοπό μόλις αυτό λήξει να πάμε στο 11860 που αναφέραμε πριν τα υψηλότερα επίπεδα.

Αυτό δυσκολεύει αρκετά την ορθή πρόγνωση στην κοντινή εικόνα, δηλαδή αν θα πάμε απευθείας στο 806 ΓΔ ή αν θα περάσουμε πρώτα από τα σημεία διόρθωσης των 753 και 740.

Με βάση το παρόν διάγραμμα τυχόν κλείσιμο πάνω από 771 κανονικά θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγή επιπέδου δηλ στο 806.

Η διάσπαση του 766 και η άφιξη στο 771 μας δείχνει ξεκάθαρα ότι το κομμάτι που διορθώνουμε ανοδικά είναι ολόκληρο το καθοδικό και όχι μόνο το πιο πρόσφατο, πράγμα καθοριστικότατο για την μετέπειτα πορεία και για τα σημεία που θα πρέπει να αναμένουμε είτε μεσολαβήσει διόρθωση είτε όχι.

Για σήμερα… Μόνο μια δυναμική διάσπαση των χθεσινών υψηλών στις 780 ή ένα κλείσιμο>771 θα μας δείξει ότι αλλάζουμε επίπεδο και πάμε 806. Σε αντίθετη περίπτωση η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί.

Από κάτω: Έχουμε τα 753 και 740 38.2% και 61.8% του ανοδικού αντίστοιχα, το 710 με C=423% του Α όπου και το 61.8% του όλου ανοδικού με βάση την 1 από τις 2 μετρήσεις και το 660-664 που είναι η επόμενη ζώνη αν σπάσει το προηγούμενο.    

Από πάνω: Έχουμε το 797 το 38.2% του πρόσφατου καθοδικού και το 806 το 38.2% του όλου καθοδικού.                  

Ο DAX έχει σε εκκρεμότητα το 38.2% του καθοδικού στις 12440-12450 μονάδες, είτε απευθείας, είτε μετά από διόρθωση έως το 11860 που έχει το 61.8% του ανοδικού.
Ο SPX ήδη κινήθηκε στο 50% του καθοδικού στις 3120 και έχει προοπτικές για το 61.8% του καθοδικού στις 3190 είτε απευθείας, είτε μετά από διόρθωση στις 2960.
Ο DJIA ήδη κινήθηκε στο 50% του καθοδικού στις 27100 και έχει προοπτικές για το 61.8% του καθοδικού στις 27650 είτε απευθείας, είτε μετά από διόρθωση στις 25570.

Καλή συνεδρίαση!