ΓΔ – ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 12/03/2020 – ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ #1 Το όλο διορθωτικό θα λάβει τέλος μετά από αρκετές διαφωνίες σε ημερήσιο και 1 οπωσδήποτε σε εβδομαδιαίο στις 530 μοναδες που είναι το C=138.2% του Α καθώς και το 77% ακριβώς από τα χαμηλά του 2016… Είναι το μόνο σημείο που κουμπώνει 100%. Αλλά για να γίνουν όλες οι απαιτούμενες διαφωνίες θα πάρει χρόνο γιατί αν μιλάμε για την οριστική λήξη της διόρθωσης πέρα από πολλαπλές διαφωνίες στο ημερήσιο, θα πρέπει να δοθεί και τουλάχιστον 1 διαφωνία σε εβδομαδιαίο.

ΣΕΝΑΡΙΟ #2 Θα πάμε σε καλή αντίδραση απευθείας από εδώ ή λίγο πιο κάτω από το 592 πέριξ του 800+ και από εκεί πλέον θα κάνουμε το 2ο πτωτικό σκέλος προς τις 530 μονάδες με 77%. ΜΕ ΓΔ 530 ο FTSE θα γράψει το 1365.

Η πιθανότητα του 2ου σεναρίου ενισχύεται από τις υπάρχουσες απλές διαφωνίες στους πυθμένες σε όλους τους βασικούς μας δείκτες, ακόμα και στον ταλαίπωρο ΔΤΡ, αλλά μειώνεται λόγω της εικόνας των futures των ξένων δεικτών που δείχνουν να χάνουν την ισότητα, δηλ σημαντικά επίπεδα!
Οπότε και η ισχύς του περιορίζεται αφήνοντας το 1ο σενάριο να έχει περισσότερες πιθανότητες στην περίπτωση παραβίασης του 592 με τέτοιο τρόπο ώστε να χαθεί η διαφωνία στους πυθμένες. Σε μια τέτοια περίπτωση το 530 θα είναι αναπόφευκτο!

Για σήμερα… Με βάση την εικόνα των futures και την απώλεια των ισοτήτων που φαίνεται ότι θα γίνει, αναμένεται διάσπαση του 592 και κίνηση προς τις 530 μονάδες όπου αναμένεται να λήξει το παρόν καθοδικό.

Από κάτω: Έχουμε τα 530, 548 και 564 στην περίπτωση που χαθεί η στήριξη στις 592.  

Από πάνω: Έχουμε το 664 38% του τελευταίου καθοδικού και το 690 γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης.                 

Ο DAX ξεκάθαρα πάει για την ισότητα πλέον η οποία είναι στο 10190 σε κλεισίματα και στο 10070 σε κανονικό διάγραμμα. Αναζητούμε εκεί αν είναι να λήξει η κίνηση να δώσει διαφωνία σε ημερήσιο που μέχρι τώρα δεν έχει δώσει. Αν αυτό δεν γίνει θα δει ακόμα χαμηλότερα επίπεδα προς το 9450 και 9230 με 128.2% του Α σε κλεισίματα και κανονικό διάγραμμα αντίστοιχα και θα μας πάρει και εμάς μαζί του σε χαμηλότερα νούμερα!
Ο SPX πάει για την ισότητα στο 2600. Αν αυτή η ισότητα χαθεί τότε επόμενο είναι το 2400 ακριβώς με 138.2% του Α
Ο DOW πάει για την ισότητα στο 22220. Αν αυτή χαθεί επόμενο ειναι το 21700 με 138.2% του Α.

Καλή συνεδρίαση!