ΓΔ, ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10/03/2020

Τόσο η κύρια ανοδική γραμμή τάσης στο 672 όσο και το σημαντικό επίπεδο των 646 διασπαστηκαν καθοδικά σαν να μην υπήρχαν με αποτέλεσμα να σταματήσουμε στην στήριξη του 590+. Ωστόσω η απουσία εξωτερικών κυματικών επιπέδων στο παρόν σημείο ανοίγει μελλοντικά τα νούμερα για το 548 και 564 είτε γίνει αντίδραση είτε όχι από εδώ.

Για σήμερα… Aναμένεται αντίδραση αρχικά προς το 635. Αν και εφόσον αυτό ξεπεραστεί πιθανόν να δούμε και το επόμενο δηλ. το 664.

Από κάτω: Έχουμε τα 548 και 564 στην περίπτωση που χαθεί η στήριξη στις 590+.   

Από πάνω: Έχουμε το 635 και 664 23% και 38% του τελευταίου καθοδικού και το 725 γρήγορη καθοδική γραμμή τάσης.                  

ΞΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
DAX 10660_close/10570_normal/ok! (C=77%A/ok!!!) και 10210_close/10070_normal (C=A). Στον DAX επετεύχθη ο 1ος στόχος 10570 και κρατήθηκε.
SPX 2720 (C=77%A) & 2600 (C=A). Στον SPX επετεύχθη με φίλτρο ο 1ος στόχος.
DJIA 23980_close/23355_normal/ok! (C=77%A) και 23030_close/22220_normal (C=A), Και εδώ επετεύχθη ο 1ος στόχος με φίλτρο λίγων μονάδων.

Καλή συνεδρίαση!