ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 05/03/2020

To 740 που αναμέναμε ήρθε αλλά δυστυχώς δεν κρατήθηκε. Επόμενο σημείο μας 708-710 μονάδες. Αν δεν κρατηθούν και αυτές πάμε για 660.
Σε περίπτωση θετικής ημέρας μια κίνηση μέχρι το 758 που είναι και κυματικό σημείο αλλά και σημείο της καθοδικής γραμμής τάσης είναι πιθανή.

Για σήμερα… Οι πιθανότητες είναι υπέρ της συνέχισης της διόρθωσης προς τη ζώνη 708-710.

Από κάτω: Έχουμε τα 708-710 με C=423% του Α όπου και το 61.8% του όλου ανοδικού με βάση την 1 από τις 2 μετρήσεις και το 660-664 που είναι η επόμενη ζώνη αν σπάσει το προηγούμενο.    

Από πάνω: Έχουμε το 746 και 758 το 38.2% και το 61.8% του πρόσφατου καθοδικού αντίστοιχα. Το 858 είναι και σημείο της καυοδικής γραμμής τάσης.                  

Ο SPX ήδη κινήθηκε στο 50% του καθοδικού στις 3120 και έχει προοπτικές για το 61.8% του καθοδικού στις 3190 είτε απευθείας, είτε μετά από διόρθωση στις 2960.

Ο DJIA ήδη κινήθηκε στο 50% του καθοδικού στις 27100 και έχει προοπτικές για το 61.8% του καθοδικού στις 27650 είτε απευθείας, είτε μετά από διόρθωση στις 25570.

Καλή συνεδρίαση!