ΓΔ – DAX – DJIA – SPX – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 27/02/2020

Είχαμε αδυναμία διάσπασης των υψηλών της Τρίτης και τo διορθωτικό να δείχνει να σταμάτησε στο 138.2% του εξωτερικού Α όπου υπήρχε και κούμπωμα με το 2ο εσωτερικό 5=261.8% του C αλλά όχι και με το 1ο εσωτερικό.
Το παρόν πτωτικό έδωσε και διαφωνία σε ημερήσιο στο χθεσινό χαμηλό αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί να χτυπήσουμε και το 791-792 πριν φύγουμε πάνω για καλή αντίδραση. Όπως και να χει εδώ αγορές εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνουν ειδικά για τους μεσομακροπρόθεσμους… Αν δεν γίνουν τα νέα χαμηλά προς το 791-792 μπορούμε να δούμε το 846 σύντομα ως αντίδραση.

Με βάση την εικόνα που ήδη υπάρχει είτε εδώ, είτε στις 792 είτε στις 773 μονάδες εξακολουθεί να αναμένεται λήξη του παρόντος πτωτικού κομματιού και μία σημαντική και καλή αντίδραση πάνω σε ολόκληρο το καθοδικό κομμάτι εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί και το 5 του C και θα έχει δοθεί διαφωνία rsi στους πυθμένες.

Για σήμερα…  

Από κάτω: Έχουμε το 773 ως C=161.8% του εξωτερικού Α και το 792 ως C=261.8% του Α του εσωτερικού και οι 800 μονάδες που είναι τόσο ψυχολογικό όριο όσο και το 138.2% του εξωτερικού Α όπου υπήρχε και κούμπωμα με το 2ο εσωτερικό 5=261.8% του C. Τέλος, το 805 σημείο της γρήγορης καθοδικής γραμμής τάσης.      

Από πάνω: Έχουμε τα 827 και 846 23% και 38.2% αντίστοιχα του τελευταίου καθοδικού κομματιού. Το 850 είναι και σημείο retest της ανοδικής γραμμής τάσης που διασπάστηκε καθοδικά την Δευτέρα.                  

O DAX χτύπησε το 38.2% του όλου πρόσφατου ανοδικού του, ενώ ο SPX χρωστάει να δει το 3065-3070 και ο DJIA το 26450-26500, δηλ το αντίστοιχο 38.2% τους.

Καλή συνεδρίαση!