ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 07/02/2020

Συνεχίστηκε και πάλι η αντίδραση αλλά πριν καταφέρει να φτάσει στο 61.8% του καθοδικού δηλ. το 929 γύρισε ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη διόρθωση προς το 916 και το 908.50.
Πολύ κρίσιμη για τους βραχυπρόθεσμους η διακράτηση του 61.8% του τελευταίου ανοδικού στις 908.50 αν δεν κρατήσει το 916!

Για σήμερα… Eίναι πιθανή μια συνέχιση της διόρθωσης προς το 916 και μετά προς το 908.50 αν το 916 δεν κρατηθεί. Αν κρατηθεί το 916 μπορεί να δοθεί συνέχεια στην αντίδραση προς τα επόμενα ανοδικά επίπεδα.

Από κάτω: Έχουμε τα σημεία 902 (50% του τελευταίου), 892(61.8% του τελευταίου) και 885 (38,2% του όλου ανοδικού). 908.50 και 916 το 61.8% και το 38.2% του τελευταίου ανοδικού.      

Από πάνω: Έχουμε το 929 και 937 (61.8% και 77% του καθοδικού αντίστοιχα), καθώς και το γκαπ στο 931.21.                  

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged