ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/02/2020

H κίνηση προς το 930 δείχνει να καθυστερεί και άλλο εν μέσω συνέχισης της διόρθωσης αλλά η τεχνική άποψη είναι ότι θα προσεγγιστεί και ενδεχομένως και να διασπαστεί εντός των επόμενων 4-5 ημερών.
Αναμένεται έως και την Παρασκευή, ημέρα παραγώγων η κίνηση εντός range 898-925 και μετέπειτα ανοδική διάσπαση προς το 930-931.20 τουλάχιστον.

Για σήμερα… Πιθανότερη όλων μια αντίδραση έως το 61.8% του τελευταίου καθοδικού στο 920. 

Από κάτω: Έχουμε το 895 όπου έχουμε ισότητα του εσωτερικού και 61,8% του εξωτερικού καθοδικού καθώς και το 906 ανοδική γραμμή τάσης.      

Από πάνω: Έχουμε το 920 61.8% του τελευταίου καθοδικού, το 923 καθοδική γραμμή τάσης, το 930 (c=a) και 937 (61.8% και 77% του καθοδικού αντίστοιχα), καθώς και το γκαπ στο 931.21.                  

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged