ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 12/02/2020

Σε απόλυτη συμφωνία με ότι αναμέναμε στο χθεσινό ενημερωτικό είδαμε το 916-917 με μικρή υπέρβαση, σημείο που για σήμερα (917) πέρα από το 61.8% του καθοδικού είναι και γραμμή τάσης σε ημερήσιο. Τυχόν υπέρβασή του θα δώσει κίνηση προς το 929 με ισότητα.

Για σήμερα…  H κίνηση σε σχέση με το κρίσιμο 917 θα καθορίσει και την συνέχεια.

Από κάτω: Έχουμε τα σημεία 902 (50% του τελευταίου), 892(61.8% του τελευταίου) και 885 (38,2% του όλου ανοδικού) καθώς και τα σημεία 61.8% του 1ου καθοδικού στο 895 και ισότητας C=A στο 875.       

Από πάνω: Έχουμε το 917 καθοδική γραμμή τάσης, τα 929 (c=a) και 937 (61.8% και 77% του καθοδικού αντίστοιχα), καθώς και το γκαπ στο 931.21.                  

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged