ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 02/01/2020

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

ΣΕΝΑΡΙΟ #1. Πολλές αναλογίες αλλά και η κύρια μακρυνή γραμμή καναλιού οδηγούν στο 1010…όπου και το 61.8% του καθοδικού από το 2014 αλλά και το σημείο 5-423% του 1. Από το τρέχον ανοδικό προκύπτει ως στόχος το 978 με 5=262.8% του 1.

ΣΕΝΑΡΙΟ #2. Ο τρέχον σχηματισμός είναι καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο και έφτασε στο τέλος του με αρκετά μεγάλη υπέρβαση όμως (εκτός πλαισίων φίλτρου) της εξωτερικής αναλογίας που με 161.8% του 1 έληγε στο 906, η οποία όμως υπέρβαση ήταν απαραίτητο να γίνει προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εσωτερικές αναλογίες, οι οποίες συνήθως έχουν και τον πρώτο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση θα ακολουθήσει αρκετή ταλαιπωρία.

To ποιό από τα 2 σενάρια θα ισχύσει είναι κάτι που θα φανεί άμεσα μέσα στις πρώτες ημέρες του νέου έτους!

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 905 την ανοδική γραμμή τάσης και 909 το σημείο retest του ανοδικού καναλιού.    

Από πάνω: Έχουμε την αντίσταση στη ζώνη 918-922, τυχόν υπέρβαση της οποίας ανοίγει τον δρόμο προς το 978 και το 1011 με πρώτο εμπόδιο την γρ καναλιού στο 931.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged