ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 13/01/2020

Στο live της Κυριακής αναλύθηκε η πιθανότερη πορεία τόσο για τα ξένα όσο και για το δικό μας https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10219270482968317/

Οποιαδήποτε αδυναμία για νέα υψηλά (>930) θα μας πάει πρώτα στο 904 με ισότητα και κατόπιν στη ζώνη 896-898 όπου και θα κριθεί η βραχυπροθεσμη πορεία.
Σε αντίθετη περίπτωση η ζώνη 943-946 μας περιμένει…Ζώνη η οποία αν και εφόσον προσεχώς δούμε θα κρίνει οριστικά αν θα πάμε στο 978 και το 1012 τις επόμενες εβδομάδες.
Ωστόσω δεδομένης και της εικόνας στα ξένα που έχουν αυξημένες πιθανότητες διόρθωσης σε αυτά τα επίπεδα αναμένεται ταλαιπωρία και σε μας και πιθανότητα ακόμα και προσέγγισης της περιοχής του 878 αν πραγματοποιηθεί ενεργοποίηση διπλής κορυφής κάτω από το 904.

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 912 ανοδ.γραμμή τάσης, το 904 (38.2% του τελευταίου ανοδικού) και το 888 (61.8% του τελευταίου ανοδικού). 896 είναι το 50% του τελευταίου ανοδικού και 898 το 23% του μεγαλύτερου ανοδικού.    

Από πάνω: Έχουμε την αντίσταση στο 930 πάνω από την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη σημαντικότατη ζώνη αντίστασης 943-946 !                  

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged