ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 31/12/2019

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

ΣΕΝΑΡΙΟ #1. Πολλές αναλογίες αλλά και η κύρια μακρυνή γραμμή καναλιού οδηγούν στο 1010…όπου και το 61.8% του καθοδικού από το 2014. ΑΠό το τρέχον ανοδικό προκύπτει ως στόχος το 978 με 5=262.8% του 1.

ΣΕΝΑΡΙΟ #2. Ο τρέχον σχηματισμός είναι καταληκτικό διαγώνιο τρίγωνο και έφτασε στο τέλος του με αρκετά μεγάλη υπέρβαση όμως (εκτός πλαισίων φίλτρου) της εξωτερικής αναλογίας που με 161.8% του 1 έληγε στο 906. Σε τέτοια περίπτωση θα ακολουθήσει αρκετή ταλαιπωρία.

To ποιό από τα 2 σενάρια θα ισχύσει είναι κάτι που θα φανεί άμεσα μέσα στις επόμενες ημέρες!

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 902.50 την ανοδική γραμμή τάσης και 909 το σημείο retest του ανοδικού καναλιού.    

Από πάνω: Έχουμε την αντίσταση στη ζώνη 918-922, τυχόν υπέρβαση της οποίας ανοίγει τον δρόμο προς το 978.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged