ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 5/12/2019

Χθες έγινε διάσπαση τόσο του επιπέδου του 38.2% του πτωτικού όσο και της γραμμής τάσης που ηταν στο 884 και 885.50 αντίστοιχα αφήνοντας περιθώριο κίνησης μέχριτ α επόμενα 2 επίπεδα αυτά του 61.8% και 77% του πτωτικού στις 891+ και στις 897 αντίστοιχα.

Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.
Επιπλέον πρόβλημα είναι και η καχεκτική άνοδος σε σχέση με αυτή των ξένων ΧΑ αλλά και η πιθανή τοπική κορύφωσή τους στα ήδη υπάρχοντα υψηλά καθώς και οι διαφωνίες που έχουν δημιουργηθεί σε ΓΔ, ΔΤΡ και FTSE.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 870, 880 τα 62%, 38% αντίστοιχα του τελευταίου ανοδικού κύματος στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε το 5κυματικό. 875 η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης. 

Από πάνω: Έχουμε 891+ και το 897 61.8% και 77% του καθοδικού αντίστοιχα.          

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged