ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 13/12/2019

Mε βάση το ενδοσυνεδριακό υψηλότερο υψηλό διόρθωσε ο ΓΔ στο 38.2 του τελευταίου ανοδικού ακριβώς στο 877.70.
Το ενδοσυνεδριακό αυτό υψηλό επιχείρησε αποτυχημένα την ανοδική διάσπαση του 61.8% του όλου καθοδικού στις 886.50 (χθεσινό σημείο).

Αν δεν κρατηθεί το χθεσινό χαμηλό θα κινηθούμε προς το 61.8% του ανοδικού στις 871.50 όπου εκεί κοντά είναι και η ανοδική γραμμή τάσης.

Αν όμως κρατηθεί το χθεσινό χαμηλό τότε το πρώτο ανοδικό με ισότητα δίνει το 905, σημείο που εχει αναφερθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στα ενημερωτικά και στα lives.
Κρισιμότατο για άμεση ανοδική συνέχεια να μην δούμε σήμερα χαμηλότερο χαμηλό από το χθεσινό, αλλιώς το 871.50 θα είναι αναπόφευκτο.

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 871.30 το 61.8% και το κοντινό 871 την ανοδική γραμμή τάσης.   

Από πάνω: Έχουμε τo 886 γραμμή τάσης καθώς και τα 886.50 και 893 68.2% και 77% αντίστοιχα του όλου καθοδικού. Πάνω από εκεί βλέπουμε με ισότητα της εσωτερικής κίνησης το 905, σημείο κατάληξης και εξωτερικών αναλογιών.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged