ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/11/2019

Με προϋπόθεση το άνοιγμα>897 και την διακράτηση του 897 είναι δυνατή η προσέγγιση της ζώνης 903-908. Τυχόν διάσπασή της θα έχει 1ο στόχο το 918.
Αντίθετα, καθοδική διάσπαση του 897 θα μας οδηγήσει σε πρώτη φάση στο 885 που είναι η ισότητα c=a στην περίπτωση που το πρόσφατο ανοδικό ήταν exp.flat, με επόμενο το 880.
Κλείσιμο μήνα σήμερα και αναμένεται ωραιοποίηση…

Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.
Επιπλέον πρόβλημα είναι και η καχεκτική άνοδος σε σχέση με αυτή των ξένων ΧΑ αλλά και η πιθανή τοπική κορύφωσή τους στα ήδη υπάρχοντα υψηλά καθώς και οι διαφωνίες που έχουν δημιουργηθεί σε ΓΔ και ΔΤΡ στα υψηλά με εξαίρεση τον FTSE.
Παραταύτα, ανοδικά υπόλοιπα δείχνουν να εξακολουθούν να υπάρχουν σε αρκετές επιμέρους μετοχές (και δείκτες).

Υπάρχει ακόμα χρόνος για εγγραφές για το 3ο ιντερνετικό σεμινάριο κυματικής ανάλυσης που θα ξεκινήσει στις 30 Νοέμβρη. Καλό είναι να κάνετε κτήμα σας την κυματική αλλά και βασικά στοιχεία της κλασικής Τ.Α. και να μην εξαρτάστε από κανέναν σε σχέση με τις επιτυχημένες κινήσεις σας στο χαα ούτε ακόμα χειρότερα απλά από την τύχη!
Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο εδω: https://eurobyte.blogspot.com/2019/10/3.html

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 870, 880 και 886.50 τα 62%, 38% και 23% αντίστοιχα του τελευταίου ανοδικού κύματος στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε το 5κυματικό. H ανοδική γραμμή τάσης είναι στο 873. 888 το σημείο retest της παλιάς γρήγορης καθοδικής.

Από πάνω: Έχουμε το 908 γραμμή καναλιού και το 903-905 ζώνη σημαντικών κυματικών αναλογιών. Πάνω από εκεί μπορεί να δοθεί δυναμική αρχικά προς το 918 και στη συνέχεια προς το 940+.         

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged