ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/11/2019

886.50 χθεσινό μας σημείο ως το 23% του τελευταίου 5κυματικού ανοδικού. 886.86 έγραψε.
H αγορά δείχνει να θέλει να προσεγγίσει την ζώνη 903-905 ίσως και με μια υπερβολή προς το 907 διάσπαση του οποίου θα δώσει άλλη δυναμική στην κίνηση δίνοντάς μας πιθανά τις 940+ μονάδες. Αν βέβαια συμβεί κάτι τέτοιο τότε θα εξακολουθεί το ανοδικό να είναι κομμάτι διόρθωσης (με Χ=138.2% του W).

Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.
Επιπλέον πρόβλημα είναι και η καχεκτική άνοδος σε σχέση με αυτή των ξένων ΧΑ.

Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες εγγραφών για το 3ο ιντερνετικό σεμινάριο κυματικής ανάλυσης που θα ξεκινήσει στις 23 Νοέμβρη. Καλό είναι να κάνετε κτήμα σας την κυματική αλλά και βασικά στοιχεία της κλασικής Τ.Α. και να μην εξαρτάστε από κανέναν σε σχέση με τις επιτυχημένες κινήσεις σας στο χαα ούτε ακόμα χειρότερα απλά από την τύχη!
Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο εδω: https://eurobyte.blogspot.com/2019/10/3.html

Για σήμερα… Αναμένεται προσέγγιση των 900 μονάδων ως σημείο ισότητας σε 10λεπτο του τελευταίου ανοδικού.

Από κάτω: Έχουμε το 870, 880 και 886.50 τα 62%, 38% και 23% αντίστοιχα του τελευταίου ανοδικού κύματος στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε το 5κυματικό και 887.50 το 61.8% του μικρού ανοδικού στην περίπτωση που είναι 1 του 5. 893 η γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης.

Από πάνω: Έχουμε το 896 τυχόν διάσπαση του οποίου θα μας πάει στις 903-907 μονάδες, όπου 907 η γραμμή καναλιού και 903-905 ζώνη σημαντικών κυματικών αναλογιών. Πάνω από εκεί θα δοθεί δυναμική προς το 940+. Στις 900 ακριβώς βρίσκεται η ισότητα της τελευταίας κίνησης σε κλεισίματα στο 10λεπτο.        

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged