ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/11/2019

Aπαιτείται άμεση διάσπαση του χθεσινού υψηλού προκειμένου να προσεγγιστεί η ζώνη των 903-907 μονάδων διότι αν αυτό δεν γίνει ενδέχεται να έληξε με 5κυματικό στο 10λεπτο το τελευταίο ανοδικό και να πάμε να διορθώσουμε όλο αυτό στα σημεία που δίδονται παρακάτω. Κάτι τέτοιο θα φανεί ειδικά αν διασπαστεί το 887.50 καθοδικά.
Tο άσχημο για τους μεσοπρόθεσμους λονγκ είναι ότι το ανοδικό τόσο στον ΓΔ όσο και σε πολλά επιμέρους χαρτιά δείχνει να είναι κομμάτι ενός μεγάλου (σε χρόνο) Β/Χ αντίδρασης το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα ακολουθηθεί από κύμα C/Y καθοδικό. Η εικόνα αυτή ενισχύεται από την διαδοχική ύπαρξη τριαριών το οποίο κυματικά παραπέμπει σε αντίδραση και όχι σε προωθητικό ανοδικό αλλά και από το γεγονός ότι η διαφωνία που δόθηκε στις κορυφές 5/7 και 31/7 δεν έχει αναιρεθεί από κάποια διαφωνία στους πυθμένες η οποία να παραπέμπει σε ένα καλό προωθητικό ανοδικό.

Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες εγγραφών για το 3ο ιντερνετικό σεμινάριο κυματικής ανάλυσης που θα ξεκινήσει στις 23 Νοέμβρη. Καλό είναι να κάνετε κτήμα σας την κυματική αλλά και βασικά στοιχεία της κλασικής Τ.Α. και να μην εξαρτάστε από κανέναν σε σχέση με τις επιτυχημένες κινήσεις σας στο χαα ούτε ακόμα χειρότερα απλά από την τύχη!
Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο εδω: https://eurobyte.blogspot.com/2019/10/3.html

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 870, 880 και 886.50 τα 62%, 38% και 23% αντίστοιχα του τελευταίου ανοδικού κύματος στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε το 5κυματικό και 887.50 το 61.8% του μικρού ανοδικού στην περίπτωση που είναι 1 του 5.

Από πάνω: Έχουμε το 896 τυχόν διάσπαση του οποίου θα μας πάει στις 903-907 μονάδες, όπου 907 η γραμμή καναλιού και 903-905 ζώνη σημαντικών κυματικών αναλογιών.        

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged