ΓΔ – DAX – DJIA – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 20/9/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό είδαμε το 869 το οποίο και αναμέναμε με μεγάλες πιθανότητες.
Αν αυτό δεν κρατηθεί θα κινηθούμε διορθώνοντας ολόκληρο το τελευταίο 5κυματικό ανοδικό προς το 865 που είναι το 38.2% αυτής της κίνησης.
Αντίθετα, αν κινηθούμε ανοδικά έχουμε πιθανότητες να πάμε στις 885 μονάδες με 5=161.8% του 1 στο 60λεπτο όπου κουμπώνει και με αναλογία C=262% του Α η εξωτερική κίνηση. Αυτό όμως έχει πολύ μικρές πιθανότητες για να συμβεί σήμερα.

Θυμίζουμε ότι η καθοδική γραμμή τάσης στο εβδομαδιαίο βρίσκεται στο 868.

Σήμερα πέρα από τριπλή λήξη παραγώγων έχουμε να μπαίνουν σε ισχύ και οι αναδιαρθρώσεις λόγω MSCI.

Για σήμερα… Αναμένεται με μεγαλύτερες πιθανότητες κλείσιμο κάτω από 868 δηλ. κάτω από το σημείο της γραμμής τάσης σε εβδομαδιαίο.

Από κάτω: Έχουμε το 861 όπου είναι η ανοδική γραμμή τάσης, το 869 που είναι το 38% του ανοδικού που δείχνει να διορθώνει με βαση το 60λεπτο και εάν αυτό δεν κρατηθεί το 865 που είναι το 38.2% του όλου τελευταίου 5κυματικού.

Από πάνω: Έχουμε το 876 που είναι το 77% του όλου καθοδικού και το γειτονικό 880 που είναι η εσωτερική ισότητα του ανοδικού. Πάνω και από αυτό πάμε προς τις 900.    

Τόσο ο DAX όσο και ο DOW υπάρχει περίπτωση να έχουν λήξει σχηματισμό ΑΒΓ στο υψηλό με απόλυτα ακριβείς αναλογίες φίμπο. Πιθανολογείται η καταγραφή ενός ελαφρώς νέου υψηλού προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία στον rsi στις κορυφές και κατόπιν καθοδικό γύρισμα. Απαιτείται μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Καλή συνεδρίαση!