ΓΔ – ΣΕΝΑΡΙΑ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23/9/2019

ΣΕΝΑΡΙΟ #1. (45%) Είμαστε σε κύμα 5 με στόχο το 905-907 με 5=61.8% του 1. Σε αυτή την περίπτωση εκεί θα ολοκληρωθεί το κύμα 1 του μεγάλου 3 (δίδοντας διαφωνία rsi το 5 σε σχέση με το προηγ. εσωτερικό 3) και θα ακολουθήσει το 2 του που θα πάρει αρκετό χρόνο και ταλαιπωρία για να ολοκληρωθεί.
ΣΕΝΑΡΙΟ #2. (45%) Είμαστε σε κύμα Χ (XX) το οποίο έχει 3 πιθανότητες: Α) έληξε ήδη στο 876. Β) Θα λήξει στο 895 με c=61.8% του a, Γ) Θα λήξει στις 905 με c=161.8% του α και Δ) Θα λήξει στις 930 με ισότητα κάνοντας expanded flat με Χ=123% του W και a=c.
ΣΕΝΑΡΙΟ #3. (10%) Εχει ολοκληρωθεί το 2 και είμαστε σε κύμα 3. Αυτό το σενάριο έχει ελάχιστες πιθανότητες λόγω κυρίως της μικρής ανοδικής κλίσης αλλά και της εσωτερικής διάρθρωσης.

Προσωπική εκτίμηση είναι ότι η ζώνη 905-907 έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι το σημείο κορύφωσης (ανεξαρτήτως σεναρίου).

Για σήμερα… 

Από κάτω: Έχουμε το 864 όπου είναι η ανοδική γραμμή τάσης και παράλληλα η καθοδική σε εβδομαδιαίο που διασπάστηκε την προηγούμενη και ίσως επιχειρηθεί retest πάνω της, το 869 που είναι το 38% του ανοδικού που δείχνει να διορθώνει με βαση το 60λεπτο και εάν αυτό δεν κρατηθεί το 865 που είναι το 38.2% του όλου τελευταίου 5κυματικού.

Από πάνω: Έχουμε το 876 που είναι το 77% του όλου καθοδικού και το γειτονικό 880 που είναι η εσωτερική ισότητα του ανοδικού. Πάνω και από αυτό πάμε προς τα σημεία των σεναρίων: 895 και 905-907.    

Τόσο ο DAX όσο και ο DOW υπάρχει περίπτωση να έχουν λήξει σχηματισμό ΑΒΓ στο υψηλό με απόλυτα ακριβείς αναλογίες φίμπο. Πιθανολογείται η καταγραφή ενός ελαφρώς νέου υψηλού προκειμένου να δοθεί και η διαφωνία στον rsi στις κορυφές και κατόπιν καθοδικό γύρισμα. Απαιτείται μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Καλή συνεδρίαση!