ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 19/9/2019

Χθες διασπάστηκαν τόσο το κρίσιμο 868 όσο και το 871. Επόμενο σημείο μας προς τα πάνω είναι το 876 που είναι το 77% του καθοδικού αλλά και το γειτονικό 880 που είναι η εσωτερική ισότητα του ανοδικού.
Ομως το 60λεπτο μετά την χθεσινή ενδοσυνεδριακή διόρθωση έως το 23% του τελευταίου ανοδικού δείχνει να εχει σε εκκρεμότητα το 869 δηλ το 38.2% του ανοδικού αυτού πριν από οποιαδήποτε άλλη ανοδική συνέχεια.
Θυμίζουμε ότι η καθοδική γραμμή τάσης στο εβδομαδιαίο βρίσκεται στο 868.

Για σήμερα… Αναμένεται με μεγάλες πιθανότητες η προσέγγιση του 869 πριν από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια ανοδικών διασπάσεων.

Από κάτω: Έχουμε το 858 όπου είναι η ανοδική γραμμή τάσης και το 869 που είναι το 38% του ανοδικού που δείχνει να διορθώνει με βαση το 60λεπτο.

Από πάνω: Έχουμε το 876 που είναι το 77% του όλου καθοδικού και το γειτονικό 880 που είναι η εσωτερική ισότητα του ανοδικού. Πάνω και από αυτό     

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged