ΓΔ – FTSE – FTSEM – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29/8/2019

Με την διάσπαση του 837.50 αποφεύχθηκε η προσέγγιση του 804-806 προς το παρόν και δόθηκε σήμα για μια ιδιαίτερα καλή ανοδική κίνηση.

Ο ΓΔ έχει μπροστά του τα 848, 859 και 871 ενώ πάνω από εκεί παίζει και το 906.

O FTSE έχει ξεκάθαρα ανοδικούς στόχους πρώτα το 2115 με ισότητα και πάνω από εκεί το 2195 3πλό σημείο όπου είναι το 77% του όλου καθοδικού, το σημείο C=162.8% του Α καθώς και η καθοδική γραμμή τάσης.

Ο FTSEM έχει παρόμοιους στόχους 1380 με c=61.8% του α, και 1420-1425 το 77% του καθοδικού και σημείο C=A.

Και οι 3 προδιαθέτουν για μία πολύ καλή ανοδική κίνηση η οποία ήδη είναι σε εξέλιξη.

Σημαντική παρατήρηση: Το 871 πέρα από σημείο ισότητας του τρέχοντος ανοδικού (c=a) αποτελεί και σημείο 2 γραμμών καναλιού για την Παρασκευή και την Δευτέρα.

Χαρακτηριστικό είναι χθες ότι ανοίχτηκαν σορτ ΕΤΕ στο 2.37 που έκλεισαν στο 2.30 και γύρισαν λονγκ τα οποία και έκλεισαν στο 2.38. Επετεύχθη δηλ. πλήρως και η κάτω και η πάνω κίνηση, ξανανοίγοντας και πάλι λονγκ ΕΤΕ (αλλά και ΠΕΙΡ) μετά την διάσπαση των επιπέδων τους τα οποία και παραμένουν ανοικτά.

Για σήμερα… Αναμένεται ανοδική συνέχεια προς τα ανω επίπεδα που εχουν οριστεί. 

Από κάτω: Έχουμε το 804(77% του 3κυματικού ανοδικού), το 825 ανοδ. γραμμή τάσης και το 834 σημείο retest της καθοδικής γραμμής που διασπάστηκε ανοδικά χθες.

Από πάνω: Έχουμε το 848 σημείο c=161.8% του α, το 859 το 61.8% του όλου καθοδικού και το 871 σημείο ισότητας c=a.   

Καλή συνεδρίαση!