ΓΔ – FTSE – FTSEM – DJIA – DAX – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 30/8/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό πήγαμε στο αμέσως επόμενο επίπεδο μετά το 848 δηλ αυτό του 859 όπως ακριβώς αναμενόταν.
Για τον δε FTSE στο χθεσινό ενημερωτικό δόθηκε ως πρώτος στόχος το 2115. 2115.90 έκλεισε! Και οι 2 στόχοι ήταν κυματικοί.

Σε περίπτωση διάσπασης και του 859 θα υπάρξει ανοδική συνέχεια προς το 871.

Ο ΓΔ έχει μπροστά του το 871 σε περίπτωση διάσπασης του 859, ενώ πάνω από εκεί παίζει και το 906 με την επόμενη αναλογία.
O FTSE έφτασε και έκλεισε στο 2115 (με ισότητα) και πάνω από εδώ το 2195 3πλό σημείο όπου είναι το 77% του όλου καθοδικού, το σημείο C=162.8% του Α καθώς και η καθοδική γραμμή τάσης.
Ο FTSEM έχει παρόμοιους στόχους 1380 με c=61.8% του α, και 1420-1425 το 77% του καθοδικού και σημείο C=A.

Σημαντική παρατήρηση: Το 871 πέρα από σημείο ισότητας του τρέχοντος ανοδικού (c=a) αποτελεί και σημείο 2 γραμμών καναλιού για την Παρασκευή και την Δευτέρα.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 829 ανοδ. γραμμή τάσης, το 830 σημείο retest της καθοδικής γραμμής που διασπάστηκε ανοδικά προχθες και το 841 το 38% του τελευταίου ανοδικού.

Από πάνω: Έχουμε το το 859 το 61.8% του όλου καθοδικού όπου σταματήσαμε χθες και το 871 σημείο ισότητας c=a.   

DAX-DOW Παλεύουν με την γραμμή λαιμού ανάποδων ΩΚΩ. Αν την διασπάσουν πάνω θα δώσουν πολύ καλή κίνηση!

Καλή συνεδρίαση!