ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 28/8/2019

837.50 το κρίσιμο σημείο (σημείο κλειδί) για σήμερα το οποίο είναι γραμμή τάσης τόσο στο ημερήσιο και γραμμή τάσης την πρώτη ώρα σε 60λεπτο καθώς και ισότητα c=a του πρώτου ανοδικού !
Δείχνει λοιπόν το 837.50 ως 3πλό σημείο αρκετά πιθανό να γράφεται στο ταμπλώ και μάλιστα την 1η ώρα.
Η ανοδική ή όχι διάσπασή του θα κρίνει και την βραχυπρόθεσμη πορεία.
Από κάτω βασικότατο να κρατηθεί η ανοδική γραμμή τάσης στο 821.

Για σήμερα…  

Από κάτω: Έχουμε το 804(77% του 3κυματικού ανοδικού, 806 ισότητα c=a από 10λεπτο, 822 ανοδ. γραμμή τάσης.

Από πάνω: Έχουμε το 830.80 την γρ.τάσης σε εβδομαδιαίο, το 835 (61.8% του τελευταίου καθοδικού), το 837.50 κύρια γραμμή τάσης και το 859 το 61.8% του όλου καθοδικού.   

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged