ΓΔ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 14/8/2019 – ΓΔ 60ΛΕΠΤΟ

Σε συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό είδαμε το 808 και το 807(με φίλτρο), πράγμα που οδήγησε σε αγορές που έγκαιρα ανακοινώθηκαν ακριβώς στους πυθμένες που έγιναν – άλλες με πολύ βραχυχρόνιο (ΠΕΙΡ-ΕΤΕ) και άλλες με μακροχρόνιο χαρακτήρα (ΚΛΜ).

ΓΔ 60-ΛΕΠΤΟ

 ΓΔ 60ΛΕΠΤΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ #1. ΜΩΒ ΜΕΤΡΗΣΗ. Είμαστε σε εσωτερικό 4 του C το οποίο πιθανόν να λήξει στην περιοχή 824-825 όπου είναι το 38% του 3 και η γρ τάσης σε 60λεπτο και θα ξεκινήσει καθοδικό κύμα 5 με στόχο είτε τις 797, είτε τις 780 όπου και θα λήξει η καθοδική ταλαιπωρία.
ΣΕΝΑΡΙΟ #2. ΜΠΛΕ/ΓΑΛΑΖΙΑ/ΚΑΦΕ ΜΕΤΡΗΣΗ Ολοκληρώθηκε ένα WXY στο χθεσινό χαμηλό με το Υ να υπολείπεται από την αναλογία του 161.8% (800) κατά 7 μονάδες και με εσωτερικό C=61.8% του Α. Σε αυτή την περίπτωση η αντίδραση θα είναι βίαιη, θα σπάσει τα κρίσιμα 825 και 831 και θα δώσει μια 1η κίνηση έως το 38.2% του όλου καθοδικού στις 843 μονάδες.

Τυχόν υπέρβαση του 825 αλλά ακόμα καλύτερα του 831 θέτει σε ισχύ το 2ο σενάριο. Αδυναμία κίνησης πάνω από αυτά τα σημεία κρατάει σε ισχύ το 1ο.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 801 σημείο C=161.8% του Α και κύρια ανοδική γραμμή τάσης.

Από πάνω: Έχουμε το 831 καθοδική γραμμή τάσης και το 843 το 38.2% του όλου καθοδικού. Σε 60λεπτο κρίσιμα σημεία το 825 και το 829. 843 το 38.2% του όλου καθοδικού. 

Καλή συνεδρίαση!

Posted in ΓΔ Tagged