ΓΔ – FTSEM – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 5/7/2019

Σε απόλυτη συμφωνία με το χθεσινό ενημερωτικό η πίεση σε ΕΕΕ και ΟΤΕ λόγω αποκοπής μερίσματος ισοσταθμίστηκε από τις τράπεζες αλλά και από άλλα χαρτιά, ενώ είδαμε και κρατήσαμε ως χαμηλό ημέρας αυτό ακριβώς που τέθηκε, δηλαδή το 882.

H κρισιμότητα τόσο του 897 όσο και του 907 έχει τονιστεί επανειλημμένα τόσο στα lives όσο και στα καθημερινά ενημερωτικά. Τυχόν διάσπαση του 907 δίνει στόχο στην επόμενη εξωτερική αναλογία των 1020 μονάδων περίπου.

Ο FTSEM έσπασε πάνω και δείχνει ότι θα κινηθεί αρχικά στο 1425 με απότερο στόχο το 1530 όπου κουμπώνουν η εσωτερική ως λήξη 5 με την εξωτερική πάλι ως λήξη 5 ή ως λήξη 3 (δηλ και οι 2 μετρήσεις οδηγούν στο ίδιο ακριβώς σημείο). Στο 1425 κανονικά δεν μπορεί να λήξει η κίνηση γιατί εκεί θα έχουμε 3 κυματα ίσα, πράγμα άτοπο. Για να αρθεί το άτοπο θα πρέπει να δει τις 1530 με εσωτερικό 5=161.8% του 1 και εξωτερικό 3=161.8% του 1 ή 5=423% του 1. Εκεί υπάρχει κούμπωμα με απόλυτη ακρίβεια. Στην πράξη λοιπόν ο δείκτης μας δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι για επίπεδα αρκετά υψηλότερα, με ότι μπορεί αυτό να σημαίνει για τα χαρτιά που τον απαρτίζουν και για το ΧΑΑ γενικότερα.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 867 (38% του τελ. ανοδικού), το 872 που είναι η ανοδική γραμμή τάσης, τo 877 που είναι το 23% του προσφατου 5κυματικού ανοδικού και το 890 που είναι σημείο της γρήγορης ανοδικής γραμμής τάσης.

Από πάνω: Έχουμε τις 900 όπου καταλήγουν πολλές εσωτερικές αναλογίες, 904 γραμμή καναλιού, το 909 άλλη γραμμή καναλιού και τέλος τα γνωστά 897 και 907 από τις 2 διαφορετικές μετρήσεις που είναι σε ισχύ με το 897 να έχει τα περισσότερα κουμπώματα εσωτερικών και εξωτερικών αναλογιών.   

Καλή συνεδρίαση!