ΓΔ – FTSE – FTSEM – ΔΤΡ – ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

XAA LIVE – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 4/7/2019

H κρισιμότητα τόσο του 897 όσο και του 907 έχει τονιστεί επανειλημμένα τόσο στα lives όσο και στα καθημερινά ενημερωτικά. Τυχόν διάσπαση του 907 δίνει στόχο στην επόμενη εξωτερική αναλογία των 1020 μονάδων περίπου.

Το ίδιο κρίσιμη στον FTSE είναι η ζώνη 2300-2320 και στον ΔΤΡ το 824 από παλιά γραμμή αντίστασης.

Ο FTSEM έχει εξωτερική αναλογία 5=61.8% του 1 στο 1362 και αντίσταση την γραμμή καναλιού στο 1360 πάνω από την οποία δεν έδωσε κλείσιμο μέχρι τώρα. Διάσπασή της σε κλείσιμο θα δώσει ιδιαίτερη κίνηση στον δείκτη τουλάχιστον εως το 1425 και μετά στις 1530 μονάδες. Στις 1425 δεν μπορεί να σταθεί γιατί εκεί θα έχουμε 3 κυματα ίσα, πράγμα άτοπο. Για να αρθεί το άτοπο θα πρέπει να δει τις 1530 με εσωτερικό 5=161.8% του 1 και εξωτερικό 3=161.8% του 1. Εκεί υπάρχει κούμπωμα με απόλυτη ακρίβεια. Στην πράξη λοιπόν ο δείκτης μας δείχνει ξεκάθαρα ότι οποιοδήποτε κλείσιμο πάνω από το 1360 θα τον στείλει 170 μονάδες παραπάνω με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τα χαρτιά που τον απαρτίζουν και για το ΧΑΑ γενικότερα.

Βραχυπρόθεσμα το κόψιμο σε ΟΤΕ και ΕΕΕ σήμερα ίσως δημιουργήσει συνθήκες πίεσης στους δείκτες, εκτός αν οι τράπεζες αποφασίσουν να πάρουν την σκυτάλη για να τους στηρίξουν.

Για σήμερα…

Από κάτω: Έχουμε το 866 (38% του τελ. ανοδικού), το 867 που είναι η ανοδική γραμμή τάσης, τo 876 που είναι το 23% του προσφατου 5κυματικού ανοδικού και το 882 που είναι σημείο συμβολής της γρήγορης ανοδικής με την γραμμή καναλιού.

Από πάνω: Έχουμε τις 900 όπου καταλήγουν πολλές εσωτερικές αναλογίες καθώς και η γραμμή καναλιού, το 903 γραμμή καναλιού και τέλος τα γνωστά 897 και 907 από τις 2 διαφορετικές μετρήσεις που είναι σε ισχύ με το 897 να έχει τα περισσότερα κουμπώματα εσωτερικών και εξωτερικών αναλογιών.   

Καλή συνεδρίαση!